Sankt Laurentii kyrka, Söderköping

Församlingskyrkan i Söderköping tillkom i slutet av 1100-talet. Den brann dock 1494 och byggdes 

om till en hallkyrka på 1490-talet. Den invigdes på nytt 1497 av biskop Henrik Tidemansson. Dagens 

kyrka är präglad av denna ombyggnad, men murar har hittats från den tidigare kyrkan, men även från 

1200-talets början, så troligtvis har det funnits en kyrka på samma plats åtminstone sedan omkring 1200. 

Fragment av medeltida väggmålningar kan hittas inuti kyrkan, men det mesta förstördes i branden 1494. 

S:t Laurentii församling omtalas redan år 1253 i de historiska källorna. Kyrkan måste ha byggts om redan 

under reformationen, men känt är i alla fall ombyggnader tiden omkring 1580, 1747-1749, 1804, 1808, 

1840, 1845, 1885, 1953 och senast 1975. Källa: Widepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGLARNA

 

 

LÄKTARORGEL

Byggd 1845 av Sven Nordström, Norra Solberga.

Renoverad 1887 av E Nordström, och ombyggd

1906 av Åkerman & Lund, Stockholm

Orgelfasaden byggdes 1844 av Carl Gustaf Blom Carlsson.

Manual I C-f³ Manual II C-f³ Pedal C-c¹
Borduna 16', B/D Corni di Basetti 8' Subbas 16'
Principal 8' Gedackt 8' Principal 8'
Dubbel-Fleut 8' Fugara 8' (1991) Octava 4'
Fleut d'amour 8' Principal 4' Basun 16'
Octava 4' Wallfleut 4'
Fleut 4' Octava 2'
Quinta 3' (eg. 2 2/3') Trompet 8', B (delvis 1991)
Octava 2' Wox humana 8', D (delvis 1991)
Trompet 16'
Trumpet 8', B/D
Koppel
Manual II/manual I
Manual I/pedal

 

KORORGELN

 

Kororgeln byggdes 1980 av Anders Persson, Viken.

Orgelfasaden ritades av Torsten Leon-Nilsson. Mekanisk traktur och registratur.

Huvudverk Öververk Pedalverk
Principal 8' Trägedakt 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Kvintadena 8' Oktava 8'
Oktava 4' Principal 4' Gedakt 8'
Spetsflöjt 4' Rörflöjt 4' Oktava 4'
Kvinta 2 2/3' Gemshorn 2' Fagott 16'
Oktava 2' Sesquialtera II Trumpet 4'
Mixtur IV Cymbel III
Trompet 8' Rankett 16'
  Krumhorn 8'
  Tremolo
  Cymbelstjärna
Koppel
I/P
II/P
II/I

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

 

Åter hemsidan