Låssa kyrka

Låssa kyrka har anor ända tillbaka till sekelskiftet 1100-1200. En liten del av muren längst ner i kyrkorummet 

härrör från denna tid. Under 1300-1400-talen byggdes kyrkan ut och försågs med valven. En omfattande 

ombyggnad genomfördes på 1690-talet och bekostades av landshövdingen och friherren Mauritz Posse som 

då var ägare till Säbyholms gård, på vars mark kyrkan är byggd. Denna ombyggnad hade bl a som syfte att 

iordningställa ett gravkor för familjen Posse. I nuvarande kyrkorum är familjen Posses gravkor igenmurat 

och beläget under koret. Sommaren 2002 genomgick fasaden en omfattande renovering. Sista söndagen i 

september 2002 togs kyrkan åter i bruk efter fasadrenoveringen. Kyrktornet uppfördes under 1830-talet för 

att ersätta klockstapeln som då revs. Kyrkklockorna hänger alltjämt i tornet. På storklockan kan följande 

texter läsas: "Allt vad anda har love Herren (Ps. 150:6) Jag kommer snart. Amen, Ja, kom, 

Herre Jesu. (Upp 22:20)"
Samt följande:
"Kom, Låssa folk, vid klockans ljus. Kom endast ett att höra. Ty vill du dyrka rätt din Gud, så 

låtsa ej det göra. Skall dig när sist domsklockan slår en evig hämnd ej krossa, ack, skynda dit 

till Jesu sår, som kan från döden lossa."

I kyrkorummet ryms maximalt 100 gudstjänstdeltagare och då är det mycket trångt.
Kyrkan är en omtyckt dop och vigsel kyrka.
Källa:
http://www.bropastorat.org/lassakyrka.php

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1946 av Åkerman & Lund, Stockholm

DISPOSITION:  

Man I Man II Pedal
Principal 8' Salicional 8' Subbas 16'
Gedackt 8' Rörflöjt 8' Gedackt 8'
Oktava 4' Flöjt 4'  
Oktava 2' Nasard 2 2/3'  
Mixtur 4 ch Waldflöjt 2'  
  Krumhorn 8'  
  Tremulant  

Koppel:I/IP, II/P, II/I, II 4/I, I 4/I. En fri komb.

Pneumatisk

   

 

Andra kyrkor i Upplands-Bro kommun:

Kungsängen

Håtuna

Bro

Västra-Ryd

Håbo-Tibble

 

Åter hemsidan