Länna kyrka, Uppsala stift

ORGEL

Byggd 1939 av Bo Wedrup, Uppsala

1966 tillbyggd av samma firma

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Rörflöjt 8'

Subbas 16'

Borduna 8'

Spetsflöjt 4'

Oktavbas 8'

Oktava 4'

Blockflöjt 2'

Flöjt 4' 

Rörflöjt 4'

Larigot 1 1/3'

 

Kvinta 2 2/3'

Sesquialtera II

 

Oktava 2'

Krumhorn 8'

 

Mixtur III-IV

Tremulant

 

Pneumatisk

Fasad samt 8 stämmor från 1826

 

 

 

Åter hemsidan