Långsele kyrka

ORGEL

Byggd1939 av E A Setterquist, Örebro

Omdisponerad 1957 av Gustaf Hagström, Härnösand

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Fugara 8'

Subbas 16'

Gedackt 8'

Rörflöjt 8'

Oktavbas 8'

Oktava 4'

Principal 4'

Koralbas 4'

Kvinta 2 2/3'

Blockflöjt 4'

Mixtur III 2 2/3' *

Oktava 2'

Nachthorn 2

Fagottbas 16' *

Mixtur IV 1 1/3'

Nasard 1 1/3' *

 

Trumpet 8'

Cymbel III 2/3'

 

 

Krumhorn 8' *

 

' Omdisponerad

Tidigare orgel från 1849 byggd av J Blomquist & A V Lindgren, ombyggd 1892 av Christian Schuster.

 

 

 

Åter hemsidan