Långasjö kyrka

Kyrkan föregicks av en medeltida stenkyrka på samma plats. Den västra stenmuren finns kvar, 

fastän idag ligger den mitt på kyrkogården. 1775 togs det ett beslut att kyrkan skulle byggas. 

1779 upprättades ritningar av Överintendentsämbetet för kyrkan, 1789 uppfördes kyrkan och 1794 

invigdes den av biskop Olof Wallquist. Källa: Wikipedia

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1970 av J Künkels Orgelverkstad, Lund

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Principal 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Dubbelflöjt 8'

Fugara 8'

Oktavbas 8'

Oktava 4'

Principal 4'

 

Mixtur 1' + 1/2'

Täckflöjt 4'

 

Mixtur 4/5' + 2/3'

Oktava 2'

 

Fasad från kyrkans första orgel byggd 1837 av J P Åberg, Vassmolösa, 19 stämmor.

Den ersattes 1928 av en orgel byggd av Olof Hammarberg, Göteborg,16 stämmor.

 

Åter hemsidan