Ulrika Eleonora (Kungsholmskyrkan)

Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGELN

Byggd 1898 av Åkerman & Lund, ombyggd av Hammarberg 1956.  

Orgeln utökades då från 34 till 47 stämmor.

DISPOSITION: 

HV (Man I)

ÖV (Man II)

SV (Man III)

PEDAL

Principal 16'

Gedackt 8'

Flöjtprincipal 8'

Principal 16'

Principal 8'

Kvintadena 8'

Salicional 8'

Subbas 16'

Dubbelflöjt 8'

Principal 4'

Rörflöjt 8'

Kvinta 10 2/3'

Oktava 4'

Rörflöjt 4'

Principal 4'

Oktava 8'

Hålflöjt 4'

Svegel 2'

Flute octaviante 4'

Gedackt 8'

Kvinta 2 2/3'

Waldflöjt 2'

Nasard 2 2/3'

Oktava 4'

Oktava 2'

Larigot 1 1/3'

Blockflöjt 2'

Nachthorn 4'

Mixtur 4 ch

Sifflöjt 1'

Kvintadena 2'

Kvintadena 2'

Cymbel 3 ch

Sesquialtera 2 ch

Ters 1 3/5'

Hintersats 5 ch

Trumpet 8'

Scharf 4 ch

Mixtur 3 ch

Basun 16'

Dulcian 16'

Cymbel 2 ch

Trumpet 8'

Regal 8'

Skalmeja 8'

Clarino 4'

Trumpet 4'

Koppel: III/II, III/I, II/I, III/P, II/P, I/P.  Tutti. 3 fria komb.

Elektropneumatisk.  

Lillorgel ellér kororgel

Byggd 1956 av Hammarberg.

Man: Gedackt 8, Principal 4, Rörflöjt 4, Kviiitadena 2, Mixtur 2 ch.

Mekanisk.  

 

Åter hemsidan