Kungsåra kyrka

ORGEL

Byggd 1875 av E A Setterquist & Son, Örebro

Ren.- och omdisponerad av Gunnar Carlsson, Borlänge 1970

Man:

Borduna 16' B/D

Gedackt 8' B/D

Salicional 8'

Octava 4'

Rörflöjt 4'

Octava 2'

Mixtur 3 ch

Bihangspedal

Föregående orgel uppsattes 1847, 4 stämmor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan