Kungs-Husby kyrka

ORGEL

Byggd 1834 av Pehr Gullbergson, Lillkyrka

Man:

Principal 8' B (1898)

Dubbelflöjt 8 B/D

Flüte dàmour 8'

Fugara 8'

Principal 4'

Spetsflöjt 4'

Panflöjt 4'

Kvinta 2 2/3'

Oktava 2'

Fagott 8' B (1859)

Bihangspedal

1859 insattes Fagott 8' B Av Gullbergson. 1898 insattes Principal 8' B

av org J Eriksson, Boglösa.

 

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan