Kulla kyrka

ORGEL

Byggd 1957 av Åkerman & Lund

DISPOSITION

Man I

Man II

Pedal

Rörflöjt 8'

Kvintadena 8'

Subbas 16'

Principal 4'

Koppelflöjt 4'

Nachthorn 4'

Mixtur 3 ch

Gemshorn 2'

 

Koppel: I/P, II/P, II/I.

Meknisk traktur och registratur.

Slejflådor.Tidigare harmonium

 

 

 

 

Åter hemsidan