Kristianopels kyrka

Staden Kristianopels första kyrka uppfördes vid staden grundläggning år 1600 och ersatte 

Sankt Petri kyrka i Avaskär (se Avaskärs kapell). Vid midsommar 1611 totalförstördes den 

av svenska armén med kronprinsen Gustav II Adolf i spetsen. En ny kyrka behövdes och 1618 

påbörjades bygget av denna med stöd av den danske kungen. Bygget leddes av Olluff Madsen. 

För byggnaden hämtades kalk och gråsten från Öland och tegel från Nättraby. Kyrkan togs i 

bruk 1624 trots att den ännu inte var helt färdigbyggd och tilldelades namnet Helig Trefaldighets

 kyrka. Kyrkan är en byggnad av sin tid, ett långhus med korsarmar och ett torn med trappgavel. 

Långhuset är svagt parallellogramformat för att anpassa kyrkobyggnaden till den dåvarande 

stadsplanen. Kyrkan är idag den enda byggnad som finns från tiden då Kristianopel var stad.

Källa: Wikipedia

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1979 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Borduna 16' Gedakt 8' Subbas 16'
Principal 8' Fugara 8' Borduna 8'
Rörflöjt 8' Tvärflöjt 4' Flöjtbas 4'
Oktava 4' Flautino 2' Basun 16
Kvinta 2 2/3' Sesquialtera II  
Oktava 2' Oboe 8'  
Mixtur IV Tremulant  
Trumpet 8'    

Fasad från 1897 byggd av Carl Elfström, Ljungby.

Redan 1647 omnämdes ett orgelverk i kyrkan. Detta fördes

1681 till den nyanlagda Karlskrona Stadskyrka, Hedvig Eleonora,

genom kunglig resolution. Först 1897 ficka kyrkan en ny orgel, byggd 

av firman Elfström i Ljungby.

 

 

Åter hemsidan