Knivsta kyrka

ORGEL

Byggd 1960 av Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, Knivsta

DISPOSITION

HV I

BV II

Pedal

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Principal 4'

Koppelflöjt 4'

Gedacktpommer 8

Gedacktflöjt 4'

Principal 2'

Oktava 4'

Waldflöjt 2'

Nasat 1 1/3'

Nachthorn 2'

Sesquialtera II

Cymbel II

 

Mixtur III-IV

Regal 8'

 

 

Tremulant

 

Mekanisk, slejflådor

Fasad från 1892

Koppel:  I/P, II/P, II/I.

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan