Kastlösa kyrka

1855 ersattas den medeltida klövsadelkyrkan med den nuvarande. Byggd av Peter Isberg och ritad av J A Hawerman. 

Ursprungligen var kyrkorummet en helt vanlig salkyrka med stora fönster och trätunnvalv. Interiören förändrades helt 

1954 och gjordes treskeppigt efter ett förslag av Ärland Noreen. På östra långväggen finns en stor kalkmålning 

målad av Waldemar Lorentzon. Dopfunt med uttömningshål, fot av gotländsk sandsten, ca. 1200. 

Primklocka från 1300- eller 1400-talen. Klockorna i tornet omgjutna 1762 och 1766 av Magnus Bergstedt.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL 

Byggd 1936 av Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Borduna 16' Bassethorn 8' Violon 16'
Principal 8' Gedackt 8' Ekobas 16'
Flûte harmonique 8' Eolin 8' Oktavbas 8'
Salicional 8' Principal 4' Principal 4'
Oktava 4' Fugara 4' Basun 16'
Flöjt 4' Nachthorn 2'  
Oktava 2' Sesquialtera 2 ch  
Mixtur 3 ch Scharf 3 ch  
Trumpet 8' Krumhorn 8'  
  Vox humana 8'  
  Tremulant  

Koppel: I/P,II/P, II/I, II 4'Ä/I, II 16'/II.

Föregående orgel byggd 1858 av A G Nygren, Sthlm. 10 stämmor

 

 

 

 

   

 

 

Åter hemsidan