Kårsta kyrka

 

ORGEL

Byggd 1938 av John Verterlunds Orgelbyggeri, Lövstabruk

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Borduna 16'

Rörflöjt 8'

Subbas 16' (tr I)

Principal 8'

salicional 8'

Violoncell 8' (tr I)

Flüte harmonique 8'

Fugara 4'

 

Gamba 8'

Waldflöjt 2'

 

Oktava 4'

 

 

Kvinta 2 2/3'

 

 

Oktava 2'

 

 

Ters 1 3/5'

 

 

Cornett 3 ch (tr I)

 

 

Rauschkvint 2 ch (tr I)

 

 

Sesquialtera 2 ch  (tr I9

 

 

Pneumatisk

Koppel: I/P, II/P, II/I, I 4'/I, II 4'/I, II 16'/II.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åter hemsidan