Kalmar kyrka, Uppsala stift

Vid slutet av 1100-talet uppfördes en gråstenskyrka i romansk stil och utgör västra delen av nuvarande kyrkobyg-

gnad. Omkring år 1300 förlängdes kyrkan åt öster och blev en salkyrka i gotisk stil. Även sakristian tillkom då. 

Under 1400-talets senare hälft slogs valven. År 1458 målades väggar och valv av Albertus Pictor. Dessa kalk-

ades över 1776 men togs fram och konserverades 1958. 1695 förstorades fönstren. 1813 eldhärjades kyrkan 

och fick repareras. 1830 byggdes nuvarande kyrktorn vid västra sidan som ersättning för det nedbrunna tornet

från 1400-talet. Man hittade en runsten vid kyrkan år 1990, med texten "... och Stenbjörn ... sin broder Syhsa". 

Stenen har fått beteckningen U 632 och förvaras på kyrkans vind. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd av Åkerman & Lund 

Disposition

Man I Man II Pedal
Spetsflöjt 8' Borduna 8' Subbas 16'
Principal 8' Gamba 8' Borduna 8'
Coppula 4' Vox Celeste 8' Öppen flöjt 4'
Octava 4' Principal 4'  
Cornett II - IV Sesquialtera 4'  
Octava 2' Octavin 2'  
Mixtur IV Plein-Jeu III  
  Flute Octaviante 4'  

 

Handbois 8'

 

Koppel: I/P, II/P, II 4/P, II/I

Tidigare orgel byggd 1931 av J A Johnsson, Duvbo

Fasaden från en orgel byggd 1811 av P. Z. Strand

 

Åter hemsidan