Kalmar Domkyrka.

För högre upplösning, tryck i bilden

 

 

 
 
 

Läktarorgeln 

Vid okänd tidpunkt övertar domkyrkan en 9-stämmig orgel byggd 1630 från gamla stadskyrkan. 

1759: Lars Wahlberg & Anders Wollander, Vimmerby, bygger en enmanualig piporgel på domkyrkans läktare med Carl Fredrik Adelcrantz som fasadarkitekt. 

Fasaden görs ljudande och placeras på Adelcrantz insisterande i liv med läktarbarriären. Därav följer att spelbordet måste förläggas till orgelhusets ena sida. 

1838: Orgelbyggare Pehr Zacharias Strand, Stockholm, gör en grundlig ombyggnad. Adelcrantz fasad bibehålls men får nya stumma pipor. Orgelhuset flyttas 

tillbaka från läktarbarriären och spelbordet flyttas till framsidan. Orgeln får nu 22 (25?) stämmor fördelade på två manualer och pedal.

1882: Strandorgeln säljs till Vissefjärda församling och Åkerman & Lund, Stockholm, bygger en ny läktarorgel med 36 stämmor på tre manualer och pedal.

1929: Orgeln utökas till 41 stämmor genom komplettering av III:e manualen.

1957: Mårtenssons orgelfabrik bygger ut orgeln till 4 manualer med 66 stämmor.

Slejflådor med elektrisk traktur och registratur.
DISPOSITION

Huvudverk II 

Ryggpositiv I 

Öververk III 

Svällverk IV

Pedalverk

Principal 16' 

Gedackt 8'

Principal 8'

Gedackt 16' 

Principal 16' 

Principal 8' 

Gedackt 8' Rörflöjt 8'  Hornprincipal 8' Subbas 16' 
Dubbelflöjt 8'  Kvintadena 8'  Fugara 8' Salicional 8'  Gedackt 16' 
Viola da gamba 8'  Principal 4'  Oktava 4'  Tectus (Ged) 8'  Gedackt 16' 
Oktava 4'  Koppelflöjt 4'  Hålflöjt 4'  Céleste 8'  Kvinta 10 2/3' 
Rörflöjt 4' Svegel 2'  Gedacktpommer 4' Fugara 4'  Oktava 8' 
Gemshorn 4'  Kvinta 1 1/3' Nasard 2 2/3' Nachthorn 4'  Borduna 8' 
Kvinta 2 2/3'  Sifflöjt 1' Nasard 2 2/3' Blockflöjt 2'  Oktava 4' 
Oktava 2' Scharfcymbel IV chor Oktava 2' Ters 1 3/5' Flöjt 4' 
Täckflöjt 2' (4'?)  Rankett 16'  Waldflöjt 2'  Larigot 1 1/3' Nachthorn 2' 
Sesquialtera II chor, 2 2/3' + 1 3/5'  Krumhorn 8'  Tertian II chor, 1 3/5' + 1 1/3' Oktava 1'  Pedalmixtur IV chor 
Mixtur VI-VIII chor Tremulant Scharf III chor  Mixtur IV chor Kontrabasun 32' 
Trumpet 8'    Cor anglais 16'  Dulcian 16' Basun 16' 
Trumpet 4'   Corno 8' Trumpet 8' Trumpet 8' 
      Oboe 8'  Trumpet 4' 

 

 

 

Tremulant

Skalmeja 4'

Crescendosvällare

Registersvällare 

Kororgeln byggd av Ålems Orgelverkstad AB 1998
Byggd av Sune Fondell, Ålems orgelverkstad, 1998. 
Oliksvävig temperering enligt Pehr Schiörlin. 
Asterisk (*) i dispositionen = växelregister.
DISPOSITION

Huvudverk 

Bröstverk 

Pedalverk

*Principal 8' (fasad) 

Gedackt 8'

Subbas 16' 

Viola da gamba 8' 

Principal 4' 

*Principal 8' 

Spetsflöjt 8'  Rörflöjt 4'  *Trumpet 8' 
Octava 4'  Kortflöjt 2'   
Traversflöjt 4'  Scharf II chor   
Quinta 3' (eg. 2 2/3') Scharf II chor   
Superoctava 2'  Vox virginea 8', D    
Mixtur IV chor Tremulant    

*Trumpet 8'

 

 

Koppel:Bröstverk/huvudverk

Huvudverk/pedalverk 

Bröstverk/pedalverk 

Cymbelstjärna (fyra klockor) 
 

Kyrkan

Åter hemsidan