Johanneskyrkan, Vännes

ORGEL

Byggd 1962 av Åkerman & Lunds Nya Orgelfabriks AB, Knivsta

DISPOSITION

HV II

RP I

BV III sv

Pedal

Principal 8'

Gedackt 8'

Trägedackt 8'

Subbas 16'

Rörflöjt 8'

Principal '

Rörflöjt 4'

Principal 8'

Oktava 4'

Gedacktpommer 4'

Principal 2'

Kvintadena 4'

Waldflöjt 2'

Gemshorn 2'

Blockflöjt 2'

Nachthorn 2'

Mixtur iV-V

Sifflöjt 1 1/3'

Sesquialtera II

Mixtur III

Dulcian 16'

Scharf III

Cymbel II

Fagott 16'

 

Tremulant

Regal 8'

 

 

 

Tremulant

 

Kyrkans första orgel

Åter hemsidan