Jättendals kyrka

ORGEL

Byggd 1839 av Lars Nicolas Norqvist, Alfta

Ren 1925 av Gebrüder Rieger, Jägendorf.

Man:

Borduna 16' B/D

Principal 8 B/D

Gedackt 8 B/D

Flagflöjt 8' B

Dubbelflöjt 8' D

Fugara 8' B7D

Oktava 4'

Kvinta 2 2/3'

Oktava 2'

Trumpet 8'

Pedal: Subbas 16' Oktava 8', Oktava 4', Blockflöjt 2', Basun 16'

Mekanisk. Nästan alla fasadpipor ljudande.

Endast omintonering och mindre reparationer har utförts en gång

vart tionde år under de senaste 50 åren.

 

Åter hemsidan