Järlåsa kyrka

Järlåsa kyrka är en åttakantig centralkyrka med vapenhus i väster och sakristia i nordväst. 

Kyrkan började byggas 1672, kanske efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. Den 29 juni 

1688 kunde själva centralbyggnaden invigas. Vapenhuset som stod klart 1704. En enkel 

sakristia i trä uppfördes 1711 på kyrkans sydvästra sida. Denna ersattes 1766-1768 av den 

nuvarande sakristian i nordväst. Väggarna, som är gulputsade, är uppförda av natursten, med 

tegel i vapenhus och sakristia. Centralbyggnaden täcks av en kopparklädd kupol med lanternin. 

Exteriören är i stort sett oförändrad sedan 1760-talet. Kyrkan har dock restaurerats ett flertal 

gånger, senast 1994. Källa: Wikepedia

Kyrkan2.jpg (217508 byte)

Interior2.jpg (112129 byte)altare.jpg (92468 byte)Interior3.jpg (102818 byte)

Interior4.jpg (97405 byte)

Interior.jpg (110495 byte)

Predikstol.jpg (79597 byte)

 

ORGELN

Alla piporna borttagna vid restaureringen

ORGELN

Orgeln inköptes 1882 från Västerlövsta kyrka. Orgeln byggdes

1754 av de framstående orgelbyggarna Gren och Stråhle och har nio stämmor.

Just nu restaureras orgeln till originalskick.

DISPOSITION (innan restaureringen)

Borduna 16' B/D (1754/1855)

Principal 8' (1855)

Vox candida 8' (1855)

Fugara 8' (1855)

Salicional 8' ( 1929)

Gedackt 8'

Oktava 4'

Spetsflöjt 4'

Oktava 2'

Pedal: Bihangs

 

 

Åter hemsidan