Järfälla kyrka

                                                            

                                                               

Järfälla kyrka tillkom under 1100-talets slut. Då bestod kyrkan av en låg, närmast
fönsterlös, byggnad utan sittbänkar. Dopfunten, huggen i sandsten av en okänd
mästare från en stenhuggarskola i Mälardalen, finns kvar från denna tid.
Den är dekorerad med bilder som sägs berätta om de onda makternas kamp om den 

odöpta själen.
Kyrkan fick sitt nuvarande utseende på 1400-talet och är sedan lång tid tilbaka en
mycket uppskattad vigselkyrka. Källa: Järfälla kyrkas hemsida

 

ORGELN

                                                                                                                            Adagio cantabile ur pianosonat nr 8 c-moll

Ludwig van Beethoven 1770-1827

Inspelad från en livekonsert i Järfälla kyrka den 24 feb.2008

Byggd av Marcussen & Son 1962.                          

Utökades vid renoveringen 1970 till 27 stämmor                                                        

Orgeln renoverades 1999 av Walther Thür Orgelbyggen AB i Torshälla.

DISPOSITION:

Manual I:   Ryggpositiv Svällverk  Pedal:  
Principal 8' Gidackt 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Gedackt 8' Rörflöjt 4' Principal 4' Principal 8'
Principal 4' Principal 2' Koppelflöjt 4' Principal 4'
Rörflöjt 4' Nasat 1 1/3' Oktava 2' Rauschqv. 4'
Waldflöjt 2' Sesqv. chor II Sifflöjt 1 1/3' Fagott 16'
Mixtur 4-5 chor Cymbel 2 chor Scharf 4 chor Trumpet 8'
Dulcian 16' Vox humana 8' Skalmeja 8'  
  Tremulant Tremulant  

Spelbordet

 

 

 

Åter hemsidan