Jämjö kyrka

ORGEL

Byggd 1883, byggdes om 1941 och förnyades 1972. Yttre utseendet bibehölls.

DISPOSITION

Huvudverk Svällverk Pedal
Gedaktpommer 16' Gedakt 8' Subbas 16'
Principal 8' Fugara 8' Oktavbas 8'
Rörflöjt 8' Principal 4' Gedaktbas 8'
Oktava 4' Koppelflöjt 4' Kvintadena 4'
Spetsflöjt 4' Gedaktflöjt 2' Nachthorn 2'
Oktava 2' Nasat 1 1/3' Rauschkvint III Chor.
Mixtur IV Chor. Sifflöjt 1' Basun 16'
Sesquialtera II Chor. Scharf III Chor.  
Trumpet 8' Oboe 8'  
  Tremulant  

Koppel: I/P II/P II/I

Åter hemsidan