S:t Jacobs kyrka, Stockholm  

Klicka i bilderna för högre upplösning

 ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1976 av Marcussen & Son, Abenraa, Danmark, med återanvändande av flera stämmor från tidigare orglar. 

Fem manualer och pedal. Mekanisk traktur, elektrisk registratur.

Disposition:  

Manual I:

Manual II

Manual III:

Manual IV:

Manual V: 

Pedal: 

Borduna 16'

Rörflöjt 8'

Bassetthorn 8'

Borduna 16'

Liebl. Gedackt 16' Underzats 32'
Prestant 8' Angelica 8' Dubbelflöjt 8' Principal 8' Cremona 8' Prestant 16'
Hålflöjt 8' Kvintadena 8' Fl.harmonique 8'  Gedact 8' Viola celeste 8'  Principal 16'
Traversflöjt 8' Prestant 4'  Oktava 4'  Gamba 8' Tibia major 8' Subbas 16'
Kvinta 5 ½' Blockflöjt 4' Traversflöjt 4'  Voix celeste 8' Flute amabile 8' Gedackt 16'
Oktava 4'  Ekoflöjt 4' Piccolo 2' Oktava 4'   Flöjtprincipal 4' Oktava 8'
Nachthorn 4' Oktava 2' Cornett III Flöjt 4'  Fugura 4' Borduna 8'  
Kvinta 2 2/3' Waldflöjt 2' Mixtur V  Nasat 2 2/3'  Fjärrflöjt 4' Oktava 4'
Oktava 2' Sesquialtera II Bombarde 16' Flagflöjt 2'   Kvinta 2 2/3' Rörflöjt 4'
Cornett V Scharff V-VI Tromp. Harm. 8' Ters 1 3/5' Flautino 2' Nachthorn 2'
Fourniture V-VI Dulcian 16' Clarion 4' Sivflöjt 1' Septima 1 1/7' Mixtur VI
Mixtur V-VI Krumhorn 8' Tremulant Mixtur VI  Harm. Aethera III Kontrabasun 32'
Scharff III    Cresendosvällare Septymbel III  Clarinett 8'  Basun 16'
Trumpet 16'     Oboe 8'  Tremulant Fagott 16'
Trumpet 8'     Vox humaine 8' Cresendosvällare Trumpet 8' 
Trumpet 4'     Tremulant   Clarion 4'
      Cresendosvällare   Regostersvällare

Läktarorglar i  Kronologisk ordning:

1644: Ett mindre positiv skaffas till den nybyggda kyrkan. 

1662: Orgelbyggare Franz Boll (†1676), Stockholm, bygger en orgel med 43 stämmor på 3 manualer och pedal. 

1699-1700: Partiell ombyggnad av orgelbyggarna Johan Herman Cahman (†1702) och Johan Niclas Cahman. 

1746: Ny orgel uppförs av orgelbyggare Olof Hedlund, Stockholm, med 30 stämmor på 2 manualer och pedal. 

          Ny magnifik barockfasad ritad av arkitekt Carl Hårleman och ornamenterad av Petter Norberg. 

1765: Renovering av orgelbyggargesäll Lars Palmgren. 1793-1794: Renovering och tillägg av nya stämmor av orgelbyggare Olof Schwan (1744-1812), Stockholm. 

1798: Renovering av Olof Schwan. Ändring av Fleut traversiere 8’ till Fleut 4’ och utbyte av Sesquialtera II chor. till Fugara 16’. 

1816: Orgelhuset flyttas bakåt av orgelbyggare Zacharias Liljefors, Stockholm. 

1840: Orgelbyggare Per Zacharias Strand (1797-1844), Stockholm, bygger om orgeln bakom Hedlunds fasad, som nu blir stum, och utökar antalet stämmor till 43 

           stycken på 3 manualer och pedal. Stämning av verket sker i ”den nu brukeliga höga Kammarton med ”liksväfvig Temperatur”. Kyrkans organist Gustaf Adolf Mankell 

           (1812-1880) svarar för projektet tillsammans med orgelbyggaren. 

1914: Firma E. A. Setterquist & son, Örebro, bygger om och utökar till 62 stämmor på 3 manualer, barkermaskin och alla dåtida hjälpmedel. 

1930: På initiativ av Waldemar Åhlén, nytillträdd organist, utökas och pneumatiseras setterquistorgeln av Åkerman & Lund, 

          Sundbyberg. Genom tillbyggnad av fjärrverk och högtrycksstämmor erhålls nu totalt 83 stämmor på 4 manualer och pedal. 

1976: Firma Marcussen & Søn, Aabenraa, bygger ett helt nytt instrument bakom Hedlunds fasad, som åter görs ljudande. Orgeln blir nu 5-manualig med slejflådor, 

          mekanisk traktur, elektriska koppel och elektrisk registratur. Fjärrverket har dock rooseveltlåda med elektrisk traktur. Totalt antal stämmor är 83 varav drygt 30 

          återanvänts från tidigare orglar. Invigningen sker i advent 1976.

 

 

Ligita Sneibe spelar final ur Orgelsymphonie no.1 

av Louis Vierne. Inspelad 20160303 av

Anders Söderlund

KORORGEL

Byggd av Marcussen & Son

Man I Man II Pedal
Rörflöjt 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Rörflöjt 4' Gedackt 8'
Waldflöjt 2' Principal 2' Koppelflöjt 4'
Mixtur 4 ch Nasard 1 1/3 Kvintadena 2'
Dulcian 8' Sesquialtera 2 ch Regal 4'
  Cymbel 2 ch Fagott 16'
  Tremulant  

Helmekanisk - Ljudande fasad

 

 

 

 

Åter hemsidan