Iggesunds kyrka

ORGEL

Byggd 1969 av Walter Thür Orgelbyggen AB, Torshälla

DISPOSITION

HV I

SV II

Pedal

Rörflöjt 8'

Gedackt 8'

Subbas 16'

Principal 4'

Fugara 8'

Rörgedackt 8'

Spetsflöjt 4'

Principal 4'

Nachthorn 2'

Oktava 2'

Traversflöjt 4'

Skalmeja 4'

Sequialtera II

Waldflöjt 2'

 

Mixtur III-IV

Scharf III

 

 

Oboe 8'

 

 

Tremulant

 

Mekanisk, slejflådor.

föregående orgel byggd 1931 av Olof Hammarberg. Utökades med 2 stämmor av Åkerman & Lund, och

flyttades 1969 till Betelkyrkan, Iggesund.

 

 

 

 

 

Åter hemsidan