Husby Sjuhundra kyrka

Nuvarande kyrkobyggnad uppfördes under slutet av 1100-talet i orappad gråsten. Kyrkan var invigd åt 

S:t Lars och byggdes sannolikt av Knut Eriksson, Erik den heliges son. Förmodligen har det tidigare funnits 

en träkyrka på samma plats. Ursprungligen hade kyrkan ett smalare kor som i öster avslutades av en 

halvrund absid. Vid 1200-talets mitt revs absidkoret och ersattes av nuvarande kor. Under 1400-talet 

byggdes takvalv i tegel med gotiska inslag. Vid medeltidens slut tillkom ett vapenhus på södra sidan. 

Tidigt under kyrkans historia uppfördes ett torn i väster. 1728 revs tornet och kyrkan förlängdes 9 meter 

åt väster. När klockstapeln blåste omkull 1806 bestämde man sig för att bygga ett klocktorn ovanpå 

vapenhuset vid kyrkans södra sida. 1812 färdigställdes tornet var övre del är byggd i trä. I koret finns 

kalkmålningar från 1300-talet. Källa: Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1903 av Thorsell & Erisson, Göteborg. Ombyggd 

och utökad och delvis omintonerad av Bo Wedrup 1952.

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Borduna 16' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Principal 8' Flöjt d´Amour 8' Koralbas 4' (båda tranm)
Borduna 8' Principal 4' (fasad)  
Oktava 4' Fugara 4'  
Oktava 2' Gemshorn 2'  
Mixtur 1 1/3 3 ch    

 

 

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

Åter hemsidan