Husby Långhundra kyrka

ORGEL

Byggd 1834 av Gustaf Andersson, Stockholm

Till- och ombyggd många gånger, sist 1957 av Kemper & Sohn, Lübeck

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Dubbelflöjt 8' Gedackt 8' (1957) Subbas 16
Gamba 8' (1859) Rörflöjt 4' (1957) Oktava 8'
Principal 4' Principal 2' Nachthorn 4' (1957)
Flöjt 4' Kvinta 1 1/3' (1957) Rauschkvint 2 ch (1957)
Kvinta 2 2/3' Sesquialtera 2 ch (1957)  
Waldflöjt 2' (1957) Scharf 3 ch (1957)  
Mixtur 5 ch (1957) Krumhorn 8' (1957)  
  Tremulant (1957)  

Sedvanliga koppel

Mekanisk

Principal 4' i fasaden ljudande

 

 

Åter hemsidan