Hudiksvalls kyrka

 

 

ORGEL

Byggd av 1944 av A Mårtensson

DISPOSITION

Man I Man II Man III Pedal
Principal 16' Principal 8' Gedackt 16' Violon 16'
Principal 8' Rörgedackt 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Borduna 8' Gemshorn 4' Salicional 8' Gedackt 16' trans fr III
Flüte harmonique 8' Blockflöjt 2' Principal 4' Oktava 8'
Oktava 4' Larigot 1 1/3' Flüte octaviante 4' Borduna8'
Rörflöjt 4' Scharf 4 ch Hasard 2 2/3' Rörflöjt 4'
Kvinta 2 2/3' Krumhorn 8' Waldflöjt 2' Nachthorn 2'
Oktava 2' Tremulant Ters 1 3/5' Mixtur 3 ch
Mixtur 5 ch Mixtur 4 ch Clarino 4'

Trumpet 8'

Regal 8'

Basun 16'

Verket ursprungligen från 1715 (J N Cahman) med 10 st. Under början av 1800-talet (1805, 1863, 1840) efter

hand utökat till "11 st i nedre verket, 8 st i Öfra och 7 st i ped" (enl inventariebok från 1844). På 1890-talet

genomgripande ombyggt av E A Setterquist.

 

Åter hemsidan