Hubbo kyrka

 

 

ORGEL

Byggd 1889 av Setterquist

Ombyggd 1960 av Åkerman & Lund med utökn. från 4 1/2 st till 13 stämmor.

Spelbord inbyggd i fasaden.

Man I Man II Pedal
Rörflöjt 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Salicional 8' Gecaktpommer 4'
Gemshorn 2' Blockflöjt 4'  
Sesquialtera 2 ch Principal 2'  
Scharf 3 ch Nasat 1 1/3'  
  Cymbel 1 ch  

Koppel: I/P, II/P, II/I.

Tremulant Man II.Cresc Man II

Mekanisk

Gammal fasad bibehållen

 

 

Åter hemsidan