Holms kyrka

ORGEL

Byggd 1889 av Åkerman & Lund

Man

Principal 8'

Salicional 8'

Borduna 8'

Oktava 4'

Bihangspedal

Mekanisk traktur och registratur.

 

 

Åter hemsidan