Högsjö kyrka

 

ORGEL

Byggd 1846 av Johan Gustaf Ek

Omb.1908, 1947 samt 1955 av Hagström

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Principal 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Gedackt 8' Salicional 8' Koralbas 4'
Oktava 4' Principal 4'  
Flöjt 4' Ekoflöjt 4'  
Oktava 2' Gemshorn 2'  
Mixtur 3 CH Kvinta 1 1/3'  
  Krumhorn 8'  
  Tremulant  

Koppel: I/P, II/P, II/I, I 4/I, II 16/II

Mekanisk-pneumatisk traktur och registratur.

Disposition av Eks orgel: Borduna 16', Principal 8', Fugara 8',

Rörflöjt 8', Oktava 4', Flöjt 4', Kvinta 2 2/3', Oktava 2',

Trumpet 2'. Pedal: Subbas 16', Violon 8', Basun 16'.

Åter hemsidan