Hjälsta kyrka

 

 

 

ORGEL

Byggd 1847 av J Blomquist & A Lindgren, Stockholm

Man

Principal 8'

Gecackt 8'

Iktava 4'

Flöjt 4'

Trumpet 8'

Bihangspedal

Fugara 8' utbytt mot flöjt 4', som saknar lägsta oktaven.

Renoverad 1960 av Bo Wedrup.

Fugaran magasinerad.

 

 

Åter hemsidan