Hjälmseryds Nya kyrka

Hjälmseryds kyrka byggdes 1853 av byggmästare Pettersson från Tångede efter ritningar av arkitekt 

Albert Törnquist. Kyrkan är uppförd av sten, dess tak är belagt med kopparplåt. I väster finns 

tornet medan kor, absid och saktristia ligger i öster.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1958 av Fredriksborgs Orgelbyggeri, Hilleröd, Danmark

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Principal 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Gedakt 8' Spetsflöjt 4' Oktava 8'
Oktava 4' Kvintadena 4' Gedakt 8'
Rörflöjt 4' Oktava 2' Nachthorn 4'
Oktava 4' Nasat 1 1/3' Kvintadena 2'
Sesquialtera II Scharf II Mixtur IV
Mixtur IV Krumhorn 8' Fagott 16'
Rankett 16'    
Trumpet 8'    

Mekanisk. Fasad från kyrkans första orgel byggd 1880 av Carl August Johansson, Hovmanstorp, 20 st.

 

 

Åter hemsidan