Hilleshögs kyrka

Kyrkan uppfördes under senare delen av 1100-talet. Sakristian vid korets norra sida byggdes 

till under 1300-talet. Vapenhuset i söder, där ingången finns, tillkom på 1400-talet. 1785 flyttades 

kyrkklockorna till tornet och nuvarande stora ljudgluggar tillkom. Tornet fick sin nuvarande 

tornhuv. Tidigare hängde klockorna i en fristående klockstapel söder om kyrkan.

Cancona G-dur

Erik Lundkvist, orgel

Inspelning: A. Söderlund 16/5 2004

 

ORGEL

En av Sveriges minsta kyrkorglar.

Byggd 1773 av Jonas Ekengren.

Manualen inbyggd i en gammal byrå.

Renoverad 1961 av Grönlunds Orgelbyggeri AB                                                              

Man:

Gedackt 8'

Gedackt 4'

Principal 2'

Kvinta 1 1/3'

 

 

Åter hemsidan