Hemsö kyrka

Hemsö kyrka ligger vid Ångermanälvens utlopp och uppfördes åren 1859-1865 i den takt 

som en mager kyrkokassa och bönders och torpares fixerade antal dagsverken medgav. 

Lillklockan i vapenhuset har tidigare varit hamnklocka i byn Prästhus på Hemsön och 

skolklocka i Gådeå, Härnösand. Kyrkan, helt i trä, renoverades 1987-88. Predik-

stolen är placerad ovanför altaret. Kyrkan rymmer cirka 200 personer. Mitt emot kyrkan 

ligger församlingshuset med målningar av konstnären Hampe Svanberg. Vägbeskrivning: 

Cirka 8 km norr om Härnösand på E4 tar du av i Älandsbro och åker mot kusten till 

Strinningens färjeläge och med färja når du ön på ett par minuters färd över älven. 

Källa: Våra kyrkor, Klarkullens förlag

kyrka.jpg (72893 byte)

interior.jpg (122801 byte)predikstol.jpg (91539 byte)interior3.jpg (116156 byte)

angel.jpg (52080 byte)

dopfunt.jpg (59177 byte)

 

ORGELN

orgel.jpg (149962 byte)

ORGEL

Byggd av Johannes Menzel

Man Pedal
Trägedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Koralbas 4'
Koppelflöjt 4'  
Oktava 2'  
Mixtur II  

Tidigare orglar: 1900 byggd av N O Alm, Boden.

Ombyggd 1953 av Werner Bosch, Kassel.

 

Åter hemsidan