Hemmesjö Nya kyrka

Denna kyrka, uppförd 1852-54 på initiativ av Biskop Esaias Tegnér, kom att kallas 

Hemmesjö nya kyrka. Det är en rymlig korskyrka av sten, försedd med torn. Mot den 

ljusa putsen kontrasterar tegelinfattningarna kring fönster och portaler. Altartavlan är en kopia 

av dansken Carl Blochs målning Christus consolator, med Ludvig Frid som upphovsman. 

Ludvig frid har också utfört målningarna över dörrarna på båda sidor om altaret. Freskerna som

 omger altaret är målade 1956 av David Ralson. Av kyrkans vackra ljuskronor har några tidigare 

hängt i den gamla kyrkan. Orgeln byggdes 1857-8 av Johannes Magnusson från Lemnhult och 

hans medhjälpare Carl August Johansson från Broaryd. Den har restaurerats vid flera tillfällen.

Källa: Församlingens hemsida.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

ORGEL

Byggd 1857 av Johannes Magnusson, Lemnhult

Ren. 1975 av A. Persson

DISPOSITION

HV I ÖV II Pedal
Borduna 16' Corno di Basetti 8' Subbas 16'
Principal 8' Gedakt 8' Violoncell 8'
Gedakt 8' Fugara 8' Octava 4'
Viola di Gamba 8' Spetsfleut 4' Basun 16'
Octava 4' Openfleut 4'  
Quinta 3'    
Octava 2'    
Trumpet 8'    

Orgeln har flera gånger förändrats.

 

Åter hemsidan