Hedvigs kyrka (Tyska kyrkan), Norrköping

Kyrkan invigdes 1673, och var då avsedd för den tysktalande befolkningen i Norrköping.

Därför kallas den fortfarande ofta för Tyska Kyrkan. Kyrkan har fått sitt namn efter drottning

Hedvig Eleonora som på många sätt stöttade kyrkans tillkomst. När ryska trupper 1719 ödelade

Norrköping blev kyrkan svårt skadad men återuppbyggd. År 1800 hölls riksdag i Norrköping.

Hedvigs kyrka byggdes då om för att kunna användas som rikssal. 1860-61 genomfördes

omfattande renoveringar. En sakristia byggdes, kyrkan fick nya bänkar, orgelläktare och orgel. Den

senaste renoveringen slutfördes 1959, då 1600 tals fasaden återställdes Bland kyrkans inventarier märks

Predikstolen av tyskt ursprung, dopfunten som tidigare stått i Stegeborgs slottskapell och altartavlan

 föreställande Den uppståndne Kristus möte med Tomas tvivlaren, målad av Pehr Hörberg 1791.

Källa: Svenska kyrkan

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

 

 

 

ORGEL

Fasad från 1861 års orgel P L Åkerman 1861 22/2

Åkerman & Lund 1894 30/3

Mårtensson 1951 53/3 (Ryggpositv)

Kennet A James & son ltd, London 1987 53/3(omdisponerad+nya spelbord)

Johannes Kiinkel 2003 53/3(omdisponerad+elektriska registermotorer)

Tidigare fanns i kyrkan en orgel av Pehr Schiörlin, Linköping Orgeln var byggd

enligt ab be Voglers "Simplifikationssystem" och troligen den enda där detta system

genomfordes konsekvent. Orgelns fasad bestod av en duk målad av Pehr Hörberg

Den tidigast kända orgeln köptes 1680 från Hamburg men förstördes vid branden 1719

 

Disposition:

Great II   Choir I Swell III   Pedal 
Principal 16' Gedeckt 8' Gedecktpommer 16' Principal bass 16'
Principal 8' Quintaton 8'   Principal 8' Subbas 16'
Rohrflute 8'  Principal 4' Gedeckt 8' Quint 10 2/3'
Spitzgamba 8'   Koppelfl ute 4'    Salicional 8'   Oktava 8'
Oktava 4' Gemshorn 2' Violin 8' Borduna 8'  
Spitzflute 4' Larigot 1 1/3'  Celestes 8'   Koralbass 4'  
Flachflute 4' Sifflute 1'     Oktava 4' Rohrflute 4'
Quint 2 2/3' Scharf IV Nachthorn 4'   Nachthorn 2'  
Oktava 2' Krumhorn 8' Oktaveflute 4'   Hintersatz VI'  
Sesquialtera II   Tremulant   Italian Principal 2'   Basun 16'
Mixture VI  Terz 1 3/5' Fagott 16
Trumpet 8' Mixture IV   Trumpet 8'  
Cimbel III   Trumpet 4'
Fagotto 16'   Singend kornett 2'  
Trumpet 8'
Oboe 8'
Clarion 4'  
Tremulant

Koppel I/P, II/P, III/P, I/II, III/II, III/I

 8 x 8 fria kombinationer per verk samt 8 x 8 fria kombinationer

för hela orgeln En fast och tre fritt inställbara registersvällare

Orgeln har två spelbord, ett på läktaren och ett i koret

ÅTER HEMSIDAN