Hede kyrka

Nuvarande kyrka uppfördes 1613. Tidigare kyrka på samma plats brändes ned 1611 av svenska trupper. 

Första kyrkan var byggd av trä och låg på norra sidan om Ljusnan. Åren 1770-1775 byggdes kyrkan till 

under ledning av byggmästare Per Olofsson i Dillne. Nuvarande långhus och sakristia tillkom då. Vapen-

huset av trä i nygotisk stil uppfördes 1890. Kyrkan har vitputsade väggar och täcks av ett högt valmat 

säteritak som är klätt med träspån. Kyrkorummets tak har ett spegelvalv. Söder om kyrkan finns en 

fristående klockstapel med lökkupol. Stapeln byggdes 1751 av dragonen Anders Kjellberg.  

Källa: Widipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1982 av Grönlunds Orgelbyggeri AB, Gammelstad

Fasaden från 1856.

DISPOSITION

Manual I

Manual II

Pedal

Principal 8'

Fugara 8'

Subbas 16'

Dubbelflöjt 8'

Voix Celest 8'

Fagott 16'

Oktava 4'

Gedackt 8'

Borduna 8'

Flöjt 4'

Traversflöjt 4'

Trumpet 4'

Blockflöjt 2'

Principal 2'

Principal 4'

Sesquialt 2ch

Scharf 3ch

.

Mixtur 4ch

Dulcian 16'

.

Trumpet 8'

Oboe 8'

.

.

Tremulant SV

.

 

 

 

Åter hemsidan