Härnösands Domkyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

LÄKTARORGELN
Redan i början 1600-talet fanns här en orgel, men vem som kan ha byggt den vet man inte. Den orgeln reparerades och 

tillbyggdes ett antal gånger. Men den 30 maj 1721 var dess saga all. Då landsteg nämligen ryssarna och brände ner

både staden och dess domkyrka. 1728 stod den nya domkyrkan färdig och 1731 byggde Johann Niklas Cahman en ny orgel

i den nya kyrkan. En orgel på 23 stämmor med huvudverk, ryggpositiv och pedal.
Efter det att den gamla kyrkan rivits, byggdes det en ny kyrka 1846 och där sattes återigen Cahmanorgeln upp. 1886 

fick man så en ny orgel byggd av Åkerman och Lund och efter diverse ombyggnader under 1900-talet, ersattes Åkerman-

orgeln av det nuvarande instrumentet 1975 Den nya orgeln byggdes av den danske orgelbyggaren Bruno Christensen. Tre

av stämmorna i fasaden är ursprungliga stämmor från Cahmanorgeln 1731. Den nyorgeln har totalt 57 stämmor på fyra

manualer och pedal.
En intressant detalj i den nya orgeln är att under det upphöjda ryggpositivet, som står uppställt mitt på orgel-

läktaren, har försetts detta med ett eget spelbord, - eller en egen manual. Detta gör att man kan spela på rygg-

positivet och samtidigt, leda kören. Från orgelns riktiga spelbord, har man nämligen ingen kontakt med kören, då

man döljs av ryggpositivet.

 
Huvudverk - Manual II Ryggpositiv - Manual I Svällverk – Manual III Bröstverk – Manual IV Pedalverk
Gedacktpommar 16’ Gedackt 8’ Borduna 16’ Rörgedackt 8’ Principal 16’
Principal 8’ (1731) Salcional 8’ Flûte harmonique 8’ Kvintadena 8’ Subbas 16’
Viola da Gamba 8’ Prestant 4’ (1731) Rörflöjt 8’ Gedacktflöjt 4’ Ekobas 16’(transmisson)
Spetsflöjt 8’ Rörflöjt 4’ Fugara 8’ Principal 2’ Kvint 10 2/3’
Oktav 4’ Gemshorn 2’ Voix céleste 8’ Sifflöjt 1’ Oktav 8’ (1731)
Traversflöjt 4’ Nasat 1 1/3’ Principal 4’ Cymbel III Gedackt 8’
Kvint 2 2/3’ Sesguialtera II Blockflöjt 4’ (täckt) Vox humana 8’ Koralbas 4’
Oktav 2’ Scharf IV Spetskvint 2 2/3’ Tremulant Nachthorn 2’
Ters 1 3/5’ Dulcian 16’ Waldflöjt 2’   Rauschbas VI
Mixtur VI-VIII Krumhorn 8’ Ters 1 3/5’ Récitverk – manual IV Kontrafagott 32’
Trumpet 8’ Tremulant Mixtur V Cornet V Basun 16’
    Fagott 16’   Bombard 16’
    Trompette harmonique 8’   Trumpet 8’
    Oboe 8’   Zinka 4’

 

 

Tremulant

 

 

8 Setzerkombinationer, Tutti
Balanstrampor till manual III och IV, Registersvällare
Koppel
I – II
III – II
IV – II
I – P
II – P
III – P
IV – P

 

  KORORGELN   

                                                                                                                                                                     

Manual I Manual II Pedal
Principal 8' Hålflöjt 8' Subbas 16'
Trägedackt 8' Quintadena 4' Gedacktbas 8'
Principal 4' (fasad) Täckflöjt 4'  
Nasat 3' Tvärflöjt 2'  
Octava 2'    
Ters 1 3/5 Tremulant  
Sedecima 1' Cymbelstjärna  
Regal 8' (fasad)    

Koppel: HV/SV, HV/P, SV/P, 4 fot HV/P

Orgeln är byggd med slejflådor och helmekaniskt system. Fasad och orgelskåp är ritade av

Mads Kjersgaard, Uppsala, som även svarat för intonationen.

                                                   

KYRKAN

 

Åter hemsidan