Härnevi kyrka

 

ORGEL

Byggd 1843 av Pehr Gullbergson, Lillkyrka

Man:

Principal 8'

Dubbelflöjt 8'

Oktava 4'

Flöjt 4'

Kvinta 2 2/3 (1957)

Oktava 2' (1957)

Mixtur 3 ch (1957)

Bihangspedal

Alla fasadpipor ljudande (Principal 8', Oktava 4')

1858 insattes Trumpet 8'. Ren av org A Johansson. Utbyte

av Oktava 2' mot Salicional 8'.

Ren och ombyggd 1957 av Rolf Larsson, Uppsala då utökad med Kvinta 21 2/3',

Oktava 2', Mixtur 3 ch, på förslag av Henry Weman.

 

 

Åter hemsidan