Harmångers kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

När den första kyrkan byggdes i Harmånger vet vi inte, kanske var det redan på 1000-talet, den korsmärkta 

runstenen vid Jättendals kyrka, rest till minne av Torkel på Vattrång, visar i varje fall att kristna funnits i denna 

del av Hälsingland vid den tiden. Den första kyrkan var säkert ett litet och enkelt kapell av trä. Mot slutet av

 1100-talet eller omkring 1200 ersattes detta träkapell av en stenkyrka ungefär samtidigt som man uppförde 

detta träkapell av en stenkyrka ungefär samtidigt som man uppförde ett högt och kraftigt torn, en s k kastal,

 som tillsammans med bl a ett par likartade torn i Rogsta socken (vid Välsta och Frölland) bildade en befäst-

ningskedja längs kusten med uppgift att lämna ett första skydd mot angrepp av de hedniska sjörövare 

som härjade längs Östersjöns och Bottenhavets kusttrakter. Källa: Svenska kyrkan

ORGEL

Byggd 1888 av Åkerman & Lund

Ombyggd 1937 av Vesterlund

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Principal 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Fugara 8' Salicional 8' Oktava 8'
Borduna 8' Gemshorn 4'  
Oktava 4' Nasard 2 2/3'  
Rauxchkvint 2 ch  Blockflöjt 2'  
Trumpet 8' Ters 1 3/5'  
  Jalusisvällare  

Koppel: II/P, I/P, II 4/P, II/I, II 16/I.

Två fria kombinationer

 

 

Åter hemsidan