Härkeberga kyrka

 

Huvuddelen av kyrkan är byggd i början av 1300-talet. Kyrkan är framförallt känd för sina rika kalkmålningar. 

Flertalet har aldrig varit övermålade och är därför ovanligt välbevarade. Målningarna skapades förmodligen 

runt 1480-talet och kan på stilistiska grunder härledas till kyrkomålaren Albertus Pictor. I Härkeberga kyrka 

finns även ett triumfkrucifix som är bevarat från mitten av 1300-talet och väster om kyrkan ligger en gammal 

komministergård som numera ägs av Nordiska museet.

Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGELN

 

ORGELN

Byggd 1811 av instrumentmakaren Anders Svanström, Strängnäs.

Tidigare ombyggd av bl.a. P Gullbersson 1849 (insatte Vox candida), av org J Eriksson, Boglösa

(insatte Fugara 8'). Rest av av Th Frobenius & Co. 1954, varvid verket återställdes till mera

ursprunglig disposition (Fugara och Vox candida slopades, i stället insattes Gemskvint 1 1/3' 

och Scahrf 3 ch).

DISPOSITION: Gedackt 8', Principal 4 (1954), Spetsflöjt 4',

Kvinta 2 2/3', Oktava 2', Gemskvint 1 1/3', Scharf 3 ch.

Pedal: Bihangs. Mekanisk. fasadpipor alla ljudande utom mittfältets.

 

GALLERIVISNING AV BILDERNA

Åter hemsidan