Halltorps kyrka

Halltorps kyrka är en av de intressanta fästningskyrkorna i kommunen. Den byggdes mot slutet av 

1100-talet och innehåller flera spännande rester från medeltiden. Området runt 

kyrkan och österut längs Halltorpsån är rikt på fornlämningar.

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 1965 av Olof Hammarberg, Göteborg

DISPOSITION

Man I

Man II

Pedal

Spetsgedakt 8'

Gedakt 8'

Subbas 16'

Koppelflöjt 4'

Principal 4'

Principal 8'

Principal 2'

Waldflöjt 2'

Nachthorn 4'

Nasat 1 1/3'

Mixtur 3ch

 

Regal 8'

 

 

Koppel:HV+SvV. P+HV. P+SvV

 

Åter hemsidan