Hållnäs kyrka 

Troligen fanns det en kyrka i Hållnäs redan på 1200-talet eftersom det finns en dopfunt 

bevarad i gotländs Alatyp från 1200-talets mitt. I kyrkan finns kalkmålningar bevarade från 

1470-talet utförda av den så kallade Roslagsmästaren. Under mitten av 1800-talet byggdes 

kyrkan ut och den äldre medeltida kyrkans östra del finns bevarad och ingår i den östra

 korsarmen. Extriören är från 1850-talet men intreiören innhåller som redan nämnts delar

 från såväl medeltid och den nyare tiden. Den senast revoveringen skedde år 1999 då fönstren 

renoverades och kyrkan målades om utvändigt. Källa: Församlingens hemsida

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1864-65 Per Larsson Åkerman, Stockholm

DISPOSITION

Man

Pedal

Borduna 16'

Subbas 16'

Principal 8'

Oktava 8'

Salicional 8'

Basun 16'

Rörflöjt 8'

 

Oktava 4'

 

Flöjt 4'

 

Cornett IV

 

Trumpet 8'

 

Orgeln är placerad i ett sidoskepp. Den flyttades dit 1950 samtidigt som ett crecendoskåp borttrogs.

Åter hemsidan