Häggdångers kyrka

 

ORGEL

Byggd 1853 av Johan Gustaf Ek, Torp i Medelpad

DISPOSITION

Man I Man II Pedal
Principal 8' (g) Rörflöjt 8' (ny) Subbas 16' (g)
Gedackt 8' (g) Principal 4' (ny) Gedackt 8' (ny)
Oktava 4' (g) Kvintadena 4' (ny) Oktava 4' (g)
Flöjt 4' (g) Waldflöjt 2' (ny) Skalmeja 4 (ny)
Kvinta 2 2/3' (g) Sesquialtera 2 ch (ny) Basun 16' (g)
Oktava 2' (g) Scharf 3 ch (ny)  
Mixtur 3-4 ch (ny)    
Trumpet 8' (ny)    

Åter hemsidan