Hagby kyrka

Kyrkan från 1840 är byggd i karljohansstil och är öppen och odekorerad. På altaret står sedan 1884 en 

kopia av Thorvaldsens Kristus. Dopfunten är från 1200-talet och ljuskronorna från 1600-och 1700-talen.

ORGEL

Byggd 1843 av P Gullbergson, Lillkyrka & J Wengström, Ovanåker

1988 reataurerad av Åkerman & Lund Orgelbyggeri AB Knivsta

Man:

Borduna 16'

Principal 8'

Dubbelfleut 8'

Vox candida 8'

Fugara 8'

Octava 4'

Fleut 4'

Ictava 2'

Trompet 8'

Bihangspedal

 

 

Åter hemsidan