Håbo-Tibble kyrka

Den gamla häradsvägen (Stockholm - Skokloster) gör en kraftig sväng när den kommer fram till 

Håbo-Tibble kyrka. D.v.s. vägen är riktad mot kyrkan vare sig man kommer från söder eller väster.
Sockenborna har under ca 700 års tid varit vana att stanna till här. Ungefär så gammal är kyrkan. 

Dock har man inte har kunnat göra några säkra dateringar för dess tillkomst. Men flera runstenar i 

området som bär korstecken vittnar om att kristendomen hade nått trakten redan under 1100-talet.

Kyrkobyggnaden har tillkommit i flera olika etapper, varav koret är den äldsta delen. Byggnadsstilen 

och planlösningen på muren visar att den troligen uppförts under 1200-talets första hälft.

Kyrkogården har fått sin nuvarande utsträckning genom flera utvidgningar under åren 1796-1957. 

Muren runt kyrkogården är uppförd av gråsten och lagd utan murbruk. Ingångar finns i väster och söder.

Minneslunden invigdes den 22 september 2002. En enkel stensättning med ett kar fyllt med vackra natur-

stenar och porlande vatten i centrum. I ett liten skrift "Håbo-tibble kyrka" av Armin Tuulse kan du läsa mer. 

Den finns att köpa i kyrkan eller på pastorsexpeditionen.

Källa: Håbo-Tibble kyrka av Armin Tuulse (1988)

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

 

ORGELN

ORGEL

Byggd 1970 av Åkerman & Lund

Ursprunglig orgel:

Byggd 1835 av P Z Strand, helt ombyggd 1941 av Åkerman & Lund.

Man: Borduna 16', Principal 8', Borduna 8', Dolce 8', Oktava 4'.

Pedal: Subbas 16' (transm från Borduna 16')

Koppel: Unison- och pedalkoppel.

Pneumatisk

DISPOSITION:  

Huvudverk Svällverk Pedal
Borduna 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Principal 4' Blockflöjt 4' Gedacktpommer 8'
Waldflöjt 2' Principal 2' Nachthorn 4'
Mixtur 3 ch 1 1/3' Kvinta 1 1/3'  
  Oboe 8'  
  Tremulant  

KOPPEL: HV + P, SV + P, HV + SV

Mekanisk

 

     GALLERIVISNING AV BILDERNA

Andra kyrkor i Upplands-Bro kommun:

Kungsängen

Västra-Ryd

Bro

Låssa

Håtuna

Åter hemsidan