Gustavi Domkyrka

Göteborgs domkyrka, Gustavi domkyrka (efter Gustav II Adolf) eller Svenska kyrkan är en domkyrka i centrala 

Göteborg, omgärdad av Kungsgatan, Västra Hamngatan, Kyrkogatan och Korsgatan, inom Kvarteret 65 Domkyrkan. 

Göteborgs domkyrka är både stiftskyrka i Göteborgs stift och församlingskyrka i Domkyrkoförsamlingen i Göteborg. 

Den är den tredje domkyrkan på samma plats. Den första invigdes 1633 i Gustav II Adolfs namn, 

året efter hans död i slaget vid Lützen. Källa:Wikepedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

ORGELN

 

 

 

ORGEL

Den nuvarande orgeln  med 46 stämmor fördelade på 3 manualer

och pedal är byggd av Magnussons Orgelbyggeri AB 1962.

Fasaden är från Domkyrkans tillkomst (1633).

DISPOSITION

Huvudverk Svällverk Bröstverk Pedalverk
Kvintadena 16’ Harfenprincipal 8’ Trägedakt 8’ Principal 16’
Principal 8’ Rörflöjt 8’ Rörflöjt 4’ Subbas 16’
Koppelflöjt 8’ Principal 4’ Principal 2’ Oktava 8’
Oktava 4’ Blockflöjt 4’ Täckflöjt 2’ Metallgedakt 8’
Spetsflöjt 4’ Nasard 2 2/3’ Sifflöjt 1 1/3’ Pommer 5 1/3’
Rörkvint 2 2/3’ Waldflöjt 2’ Ters 4/5’ Oktava 4’
Oktava 2’ Hålters 1 3/5’ Cymbel 2 ch Rörpipa 4’
Mollters 16/19’ Septima 1 1/7’ Krumhorn 8’ Nachthorn 2’
Mixtur 6 ch Piccolo 1’ Regal 4’ Mixtur 4 ch
Trumpet 8’ Cornett comp 5 ch Tremulant Fagott 32’
Clarion 4’  Scharf 4 ch   Basun 16’
  Dulcian 16’   Trumpet 8’

 

Rörskalmeja 8’

 

Trumpet 4’

 

Tremulant

 

 

Koppel:
II/I, III/I, III/II, I/Ped, II/Ped
Intonatör: Hervind Troje

 Åter hemsidan