Gustav Adolfskyrkan, Stockholm

Vackert belägen mitt i Gustaf Adolfsparken ligger Gustaf Adolfskyrkan. Kyrkan uppfördes i början av 

1890-talet som garnisonskyrka i nygotisk stil. Arkitekt var Carl Möller. Västgaveln och kormuren har 

stora rosettfönster. Interiören har utsmyckning av Agi Lindegren. Kyrkan ägdes av officerskåren vid 

Svea och Göta Livgarden, men köptes under 1960-talet av Oscars församling. En restaurering ägde rum 

1967-68 under ledning av arkitekterna Björn Linn och Erik Helenius. Gustaf Adolfskyrkan invigdes 

1892 av biskop Gottfrid Billing. Källa Oscars församling

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 1969 av Åkerman & Lund.

DISPOSITION

HV BV Pedal
Principal 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Spetsgamba 8' Principal 8'
Oktava 4' Koppelflöjt 4' Gedackt 8'
Gedacktflöjt 4' Principal 2' Koralbas 4'
Waldflöjt 2' Nasat 1 1/3 Nachthorn 2'
Mixtur 4 ch Ters 4/5 Rauschkvint 3 ch
Corno 8' Krumhorn 8' Fagott 16'
  Tremulant  

Normalkoppel - Mekanisk

Föregående orgel byggd av samma firma 1944, 12 stämmor

Fasad ritad av orgelbyggaren och ark. Helenius.

 

 

Åter hemsidan