Gustafs kyrka

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

 

ORGEL

Byggd 1971 av Åkerman & Lund

DISPOSITION

HV SV Pedal
Principal 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Viola di Gamba 8' Oktavbas 8'
Oktava 4' Principal 4' Gedackt 8'
Gedacktflöjt 4' Koppelflöjt 4' Oktava 4'
Nasat 2 2/3' Waldflöjt 2' Nachthorn 2'
Oktava 2' Sifflöjt 1' Basun16'
Sesquialtera 2 ch Scharf 3-4 ch  
Mixtur 4-5 ch Dulcian 16'  

Trumpet 8'

Oboe 8'

 

Helmekanisk

Äldsta orgel från 1847 byggd av Gustaf Andersson

 

Åter hemsidan