Gullabo kyrka

Nuvarande träkyrka uppfördes 1804 efter ritningar av arkitekt Axel Almfelt och invigdes 1805. Den ersatte 

ett äldre träkapell från 1713 som hade blivit för litet. Första kyrkobyggnaden på platsen uppfördes redan på 

1300-talet. Kyrkan är byggd av liggtimmer och klädd med vitmålad locklistpanel. Den består av rektangulärt 

långhus med rakt avslutat kor i sydost. Bakom koret finns en sakristia och två smårum. Huvudingången 

finns vid nordvästra kortsidan. Vid sydöstra sidan finns separata ingångar till smårummen. Yttre tillbyggnader 

för sakristia och vapenhus saknas. Kyrkan har ett sadeltak belagt med tegel. På takets sydöstra 

sida vilar en liten takryttare i vilken kyrkklockorna hänger. Källa: Widipedia

Klicka i bilderna för högre upplösning

 

ORGELN

 

 

ORGEL

Byggd 1972 av A. Mårtensson Orgelfabrik AB.

HV I SV II Pedal
Gedackt 8' Rörflöjt 8' Subbas 16'
Principal 4' Koppelflöjt 4' Gedackt 8'
Waldflöjt 2' Principal 2' Kvintadena 4'
Mixtur 3 ch Sesquialtera 2 ch  
  Scharf 2 ch  

Mekanisk.

Föregående orgel byggd 1938 av John Grönvall, 14 st. Den ersatte 

en orgel byggd 1882 av Carl Elfström, Ljungby, 8 st.

Åter hemsidan