Grytnäs kyrka

Grytnäs kyrka är en av Dalarnas vackraste medeltidskyrkor med otroligt vackra väggmålningar. 

Dessa målningar blev på 1700-talet överkalkade men åter framtagna vid restaureringar 1938 och 1960.

ORGEL

Byggd 1982-83 av A. Magnusson Orgelbyggeri AB, Mölndal

I orgeln ingår nio stämmor från en orgel byggd 1876 av P L Åkerman.

Kororgel byggd 1980 av Åkerman & Lund.

DISPOSITION

HV I SV II Pedal
Prestant 8' Borduna 16' Subbas 16'
Rörflöjt 8' Principal 8' Principal 8'
Gamba 8' Flüte harmonique 8' Borduna 8'
Principal 4' Rörgecackt 8' Rörpopper 4'
Fl¨te octaviante 4' Salicional 8' Fagott 16'
Waldflöjt 2' Oktava 4'  
Mixtur 3 ch Ekoflöjt 4'  
Trumpet 8' Flageolette 2'  
  Sesquialtera 2 ch   
  Corna 8'  

Koppel: I/P, II/P, II/I.

Mekanisk Fasad från 1983 av Jerk Alton, Kumla.

Den föregående orgeln var byggd 1938 av Å & L.

20 st, 2 man och pedal. Den ersatte en Å & L från 1876 med 10 st en man och bihangspedal.

Åter hemsidan