Gryta kyrka

Kristendomen gjorde insteg i bygden redan på 1000-talet, vilket de kristna korsen på runstenarna tyder på. 

Sannolikt har den äldsta kyrkobyggnaden varit av trä. Hur gammal Gryta Kyrka är för närvarande är 

omöjligt att säga, av de murrester som kan döljas i den nuvarande Gryta kyrkas gråstensväggar, som täcks av 

ett tjockt putslager. Källa: Wikipedia

ORGEL

Byggd 1970 av Åkerman & Lund

DISPOSITION

HV SV Pedal
Rörflöjt 8' Gedackt 8' Subbas 16'
Principal 4' Rörflöjt 4' Gedacktpommer 8'
Spetsflöjt 4' Principal 2' Koppelflöjt 4'
Waldflöjt 2' Cymbel 2 ch  

Mixtur 3 ch

Krumhorn 8'

 

 

Tremulant

 

Normakoppel. Mekanisk

Åter hemsidan